Foto

Rozgrywki dla dzieci i młodzieży

Czym jest Liga? Liga Portowca jest projektem stworzonym dla potrzeb realizacji celów treningowych stawianych przed młodymi zawodnikami podczas zajęć. Liga Portowca funkcjonuje w obszarze trzech sekcji sportowych: siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna. Celem nadrzędnym jest wdrażanie zawodników do rywalizacji sportowej zgodnie z duchem fair-play, w trakcie której będą mogli realizować i doskonalić poznane na treningach elementy techniczne, taktyczne oraz przełamywać własne bariery . Liga Portowca ma być bodźcem, motywacją dla młodych zawodników do dalszej, wytrwałej pracy podczas treningów.

Wierzymy, że Liga Portowca jest projektem, który pozwoli na realizacje sportowych marzeń i będzie początkiem sportowej drogi do profesjonalnej kariery zawodniczej. Tego życzymy wszystkim młodym zawodnikom.

Liga Portowca funkcjonuje w ramach założeń statutowych Akademii SportCamp.